Bouwbedrijf Cees Vogel Bouwbedrijf Cees Vogel Home - Bouwbedrijf Cees Vogel Werkzaamheden - Bouwbedrijf Cees Vogel
» Haalbaarheidsonderzoek
» Bouwkundig tekenwerk
» Toetsing bouwbesluit
» Constructieberekeningen
» Constructietekeningen
» Aanbesteding
» Bouwbegleiding
» Aanvraag milieuvergunning
» Melding activiteitenbesluit
» Gebruiksvergunning / -melding
» Ontruimingsplattegronden
Projecten - Bouwbedrijf Cees Vogel Algemene voorwaarden - Bouwbedrijf Cees Vogel Projecten - Bouwbedrijf Cees Vogel

Gebruiksvergunning / -melding


De gebruiksvergunning is per 1 oktober 2010 opgegaan in de omgevingsvergunning. In plaats van de gebruiksvergunning moet de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aangevraagd worden. Voor het brandveilig gebruik van een gebouw of ander bouwwerk, moet u een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet u zich altijd houden aan de algemene voorschriften uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). Voor de meer risicovolle soorten gebruik moet bovendien een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken worden aangevraagd of een gebruiksmelding worden gedaan. Wij kunnen voor u nagaan wat voor uw bouwwerk van toepassing is en vervolgens de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik of de gebruiksmelding bij de gemeente in te dienen.

Terug naar werkzaamheden

Sitemap
Online Identity